Promocija in dogodki

Na dogodkih in sejmih poskrbite za uspešnost promocije z učinkovito povezavo klasičnega in digitalnega marketinga. On-line + Off-line = uspeh!

Kdaj podariti darilo?

Dogodki so odlična priložnost za uspešno promocijo. Z darili klasični marketing povežite z digitalnim. S tem povečate vključenost ciljne skupine v promocijsko kampanijo tudi po samem dogodku. Naša darila vam pri tem uspešno pomagajo, saj so prilagojena uporabnikom in kampanji.
Če so darila izvedena pravilno, predstavljajo učinkovit del promocijskega spleta. Vključite jih na pravi način.
Pokličite nas za individualno svetovanje.