Pravilnik o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti velja za vsakogar, ki uporablja spletno mesto www.toaster-darila.si vključno z njegovimi podstranmi. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče to spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik). Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s Pravilnikom o zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Varstvo osebnih podatkov

Upravljalec spletnega mesta spoštuje vašo zasebnost. Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno za namene obveščanja glede na vaše povpraševanje. Vaše osebne podatke bomo varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov - ZVOP-1) in v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec spletnega mesta zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

Obdelava na podlagi privolitve

Upravljalec spletnega mesta zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene pošiljanja e-novic, informacij o ponudbi in možnostih sodelovanja. Navedena obvestila se pošiljajo preko elektronske pošte. Za ta namen upravljalec spletnega mesta www.toaster-darila.si od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka.

Obdelava na podlagi pogodbe

Upravljalec spletnega mesta www.toaster-darila.si zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjenega dogovora o dobavi storitev in/ali blaga. Osebni podatki, zbrani na tej podlagi, so potrebni za izvršitev pogodbene obveznosti o dobavi kupljenega blaga in/ali storitev, o izvršitvi naročene storitve in blaga v okviru ponudbe ali za poprodajne aktivnosti. Upravljalec spletnega mesta www.toaster-darila.si v ta namen zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefon.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Upravljalec spletnega mesta zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonitega interesa v naslednjih primerih:
- Povpraševanje za izdelke in storitve blagovne znamke Toaster darila, ki so na voljo na spletni strani. Upravljalec spletnega mesta bo podatke iz oddanega povpraševanja uporabil izključno za pripravo ponudbe, v primeru, da so ponudniki tretje osebe, pa bo Upravljalec podatke posredoval tem tretjim osebam. Upravljalec spletnega mesta bo osebne podatke iz obrazcev za povpraševanje hranil 3 leta.
- Splošno povpraševanje: upravljalec spletnega mesta bo podatke iz oddanega povpraševanja uporabil izključno za pripravo ponudbe. Kadar so ponudniki tretje osebe, bo upravljalec spletnega mesta podatke posredoval tem tretjim osebam. Upravljalec spletnega mesta bo osebne podatke iz obrazcev za splošno povpraševanje hranil 3 leta.

Varstvo osebnih podatkov

Upravljalec spletnega mesta www.toaster-darila.si izvaja potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov, bodisi sam na podlagi internih aktov, ali preko svojih pogodbenih partnerjev.

Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico, da dano privolitev kadarkoli prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov. To stori tako, da o tem obvesti upravljalca preko elektronske pošte info(at)toaster.studio. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Kako ravnati v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo upravljalec spletnega mesta www.toaster-darila.si izvedel notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.