Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA - POSLOVNA DARILA VELEPRODAJA

Vsebina splošnih pogojev

 

1.     Splošno

Ponudba spletne strani Toaster Darila ni namenjena potrošnikom (po ZVOpot) – fizičnim osebam. Prodaja v okviru spletne strani Toaster Darila je veleprodaja poslovnih daril, namenjena izključno gospodarskim subjektom, to so gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost ter samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju uporabnik ali kupec).

Ti splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani Toaster darila, pravice in obveznosti uporabnika oz. kupca ter ponudnika (Toaster Studio d.o.o.) ter urejajo poslovni odnos med Toaster Studio d.o.o. in kupcem.

 

2.     Prodajalec in upravljavec spletne strani Toaster Darila

S spletno stranjo Toaster Darila upravlja podjetje:

Toaster Studio, oblikovanjein komunikacije, d.o.o., krajše Toaster studio d.o.o.,
Ježkova ulica 3, 1000 Ljubljana,
matična številka: 3836134000,
ID za DDV: SI 80324797 (zavezanec za DDV),
telefon: 031 711 623,
elektronska pošta: majda@toaster.studio in info@toaster.darila (v nadaljevanju ponudnik).

 

3.     Sprejem splošnih pogojev spletne strani Toaster Darila

Prodaja oz. nakup blaga preko spletne strani Toaster Darila poteka v skladu s temi splošnimi pogoji. Sprejem teh splošnih pogojev veleprodaje je pogoj za sklenitev poslovnega odnosa med ponudnikom in kupcem. Kupca splošni pogoji zavezujejo skozi celoten poslovni odnos s ponudnikom in ob vstopu v poslovni odnos s ponudnikom z njimi izrecno soglaša. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku sklenitve poslovnega odnosa in so dostopni na spletni strani ponudnika.

4.     Uporaba prava

Splošni pogoji poslovanja spletne strani Toaster Darila so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom oelektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

 

5.     Dostopnost informaciji

Ponudnik kupcu, še preden le-tega zavezuje pogodba ali ponudba, na zahtevo kupca v ponudbi zagotavlja naslednje informacije:

- podatke o podjetju Toaster Studio d.o.o. (celotno ime firme in sedež),

- kontaktne podatke podjetja Toaster Studio d.o.o, ki kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta,telefon),

- glavne značilnosti artiklov oz. storitev ter možnosti dodelave,

- minimalno možno naročilo pri določenem artiklu,

- plačilne pogoje,

- cene artiklov za povpraševano količino in cene dodelave izdelkov,

- cene dodatnih storitev na željo stranke,

- pogoje dostave oz. izvedbe storitve,

- okvirni rok dostave blaga oz. izvedbe storitve,

- splošne pogoje poslovanja.

Splošnih pogojih poslovanja poslovna darila veleprodaja so objavljeni na spletni strani na vidnem mestu in niso posebej opisani v posamezni ponudbi. Na zahtevo stranke se te Splošne pogoje priloži tudi k ponudbi oziroma pogodbi.

6.     Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba artiklov lahko spreminja pogosto in hitro.

Glavne značilnosti artiklov so zapisane pri vsakem posameznem artiklu. Na željo kupca so na voljo dodatne informacije o izdelkih in storitvah preko obrazca ‘Pošlji povpraševanje’ na spletni strani, preko telefona in elektronske pošte.

Kupec lahko izbrani artikel naroči z različnimi dodelavami, ki so navedene na spletni strani poleg posamičnega artikla.

Za izdelke po meri oziroma po naročilu se izdela individualna ponudba z dodatnimi opisi dodelav in materialov, vezana na posamezno povpraševanje.

Minimalne količine naročila posameznega artikla, ki jih je mogoče naročiti, so označene pri posameznem artiklu. Za izdelke po meri se minimalne količine navede v ponudbi.

 

7.    Vzorci

Kupec lahko ponudniku posreduje prošnjo za posredovanje vzorca določenega artikla v predogled. V kolikor so vzorci na zalogi, jih kupec lahko pregleda v razstavnem prostoru ponudnika, o čemer ponudnik obvesti kupca ali pa se dogovorita za sestanek na sedežu kupca.

V kolikor vzorci niso na voljo za vpogled pri ponudniku, se zaračunajo po veljavnem ceniku brez dodelave. Ponudnik si pridružuje pravico do zaračunanja 15 EUR + DDV za administrativne in dostavne stroške za posamezno naročilo vzorcev. Plačani vzorčni izdelki ostanejo last kupca.


8.    Rok dobave in pogoji dobave

Okvirni rok dobave določi ponudnik na podlagi informacij iz strani svojih dobaviteljev in proizvajalcev. To je realen čas za izpeljavo vseh aktivnosti, ki so potrebne za realizacijo in dostavo naročila.

Točni dobavni rok ponudnik kupcu sporoči, ko pri dobavitelju odda naročilo in plača avans. To je, ko so potrjene vizualije za tisk iz strani kupca. Vizualije za tisk so vizualizacija končnega produkta z izbrano dodelavo na izdelke. Vsebujejo pozicijo logotipa, barvo in velikost tiska (v nadaljevanju vizualije za tisk).

V kolikor kupec želi dobavo naročila na točno določen dan, mora o tem ponudnika obvestiti ob sami oddaji povpraševanja. Ponudnik bo omogočil željeno dobavo, v kolikor bo to izvedljivo.

V primeru, da kupec ne javi pravočasno željenega datuma dobave oziroma ga javi, ko je ponudba že potrjena ter naročilo na podlagi ponudbe pri dobavitelju v izvajanju, se šteje datum dobave, kot ga je navedel ponudnik ob oddaji naročila. Če zaradi tega kupec odstopi od naročila, mora le-ta ponudniku plačati celoten znesek naveden v končni ponudbi ali predračunu. Ponudnik v tem primeru ne prevzema odgovornosti za škodo nastalo kupcu iz tega naslova.

Ponudnik kupcu naročeno blago dobavi po plačilu naročenega blaga, kot je bilo dogovorjeno v ponudbi oziroma na predračunu. Na željo kupca se lahko izdelke pošlje preko hitre pošte (DHL). Stroške dostavne službe krije kupec, če ni določeno drugače. Dobavni rok je odvisen od logistične službe.

Ponudnik za določene izdelke nudi ekspres izdelavo in dobavo v roku od 3 do 7 dni po potrditvi vizualij za tisk. To velja za izdelke, določene z oznako ‘Last Minute’. Ponudnik ne zagotavlja dobavo znotraj tega roka v primeru posebnih okoliščin, ki so: povečano povpraševanje pri proizvajalcu oz. dobavitelju v obdobju pred prazniki ali izven tega obdobja, v primeru okvare naprav in strojev za izdelavo naročila, v primeru slabih vremenskih pogojev in neprevoznosti ter v primeru drugih nepredvidljivih dejavnikov.

Storitev ‘Last Minute’ je možna ob dodatnem plačilu in drugih pogojih navedenih v ponudbi. ‘Last Minute’ ponudba ne velja v mesecu decembru in v času drugih državnih praznikov. Prav tako ne velja, če izdelki niso na zalogi.

V primeru izrednih razmer, ki niso nastale po krivdi ponudnika npr. v primerih, ko dobavitelj ponudniku blaga ne dostavi pravočasno, ponudnik kupca obvesti o razlogih za zamudo in o podaljšanem roku dostave z navedenim dnem dostave.

V primeru spremembe datuma dobave naročila, ponudnik kupcu javi spremembo takoj, ko zanjo izve. Če ponudniku sprememba ni znana in je ne izve s strani dobavitelja oz. dostavne službe ali kakorkoli drugače razpolaga z njo, o spremembi ni dolžan obvestiti kupca.

Če kupec zamuja z dostavo materialov, potrebnih za izvedbo projekta ali povratnih informacij, ponudnik ne odgovarja za zamudo pri dobavi znotraj navedenega okvirnega dobavnega roka v ponudbi in morebitno nastalo škodo na strani kupca.

Dobavni roki se lahko ob povečanem številu naročil, bližajočih praznikih in drugih posebnih dogodkih, vsakodnevno spreminjajo, o čemer ponudnik kupca pravočasno obvesti.

Če dobavitelj zaradi povečanega povpraševanja ne sprejema več naročil z določenim dobavnim rokom, ponudnik ni dolžan sprejeti naročila s tem datumom dobave. Izdelki se dostavijo s prvim možnim terminom.

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega oz. izročenega blaga preide s ponudnika na kupca, ko blago prevzame dostavna služba. Od tega trenutka dalje ponudnik ne odgovarja za izgube, napake ali poškodbe, ki nastanejo od trenutka sprejema blaga v transport in do trenutka izročitve kupcu.

Če se kupec zaveže, da bo blago prevzel osebno, tveganje naključne izgube ali poškodbe blaga preide na kupca s trenutkom prevzema blaga (ob dogovorjenem času), tudi če kupec ne prevzame blaga v dogovorjenem roku.

9.    Povpraševanje in ponudba

Ponudnik na podlagi povpraševanja pripravi informativno ponudbo za posameznega kupca. Datum veljavnosti informativne ponudbe je naveden na sami ponudbi, ki je sestavljena v skladu s 5. točko teh Splošnih pogojev. V kolikor se kupec strinja z informativno ponudbo, se le-ta šteje za končno ponudbo.

V kolikor kupec poda nove zahteve ali želi dodatne storitve, mu ponudnik pripravi novo informativno ponudbo.

Ko kupec potrdi ponudbo, se le-ta šteje za končno ponudbo, na podlagi katere se izdela predračun s plačilnimi pogoji. Potrjena ponudba pomeni sklenitev kupoprodajne pogodbe.

V kolikor kupec ne poravna obveznosti predračuna do roka plačila navedenega na predračunu, ponudnik ni dolžan izpeljati naročila na podlagi izdanega predračuna in nima obveznosti do kupca.

Če kupec z zamudo plača obveznosti na predračunu, to avtomatično pomeni zamik pri dobavi izdelkov kupcu za najmanj enako število dni, kot je kupec zamujal s plačilom. Lahko pa je zamuda več dni, odvisno od razpoložljivosti kapacitet dobaviteljev. Obveznost kupca, v primeru zamude s plačilom je, da se pozanima za nov datum dobave blaga.

Po predložitvi predračuna se kupcu po elektronski pošti predloži v pregled vizualije za tisk. Obveznost kupca je, da vizualije pregleda in ponudniku sporoči morebitne popravke. Ko kupec potrdi vizualije za tisk in poravna obveznosti na podlagi predračuna, gre sam izdelek v izdelavo. Ko gre izdelek v izdelavo nadaljne spremembe izgleda produkta, spremembe pri dodelavi in preklic naročila niso možni.

Obveznosti na podlagi predračuna se štejejo za poravnane, ko so sredstva vidna na bančnem računu ponudnika.

Ponudnik si pridružuje pravico do spremembe ponudbe, če določen dobavitelj ne dobavlja več izdelkov, jih ni mogoče naročiti oziroma izdelati. V tem primeru pred plačilom o tem obvesti kupca.  

Toaster studio lahko kadarkoli zavrne kupca v fazi pred uradnim sprejemom ponudbe s strani kupca, če presodi, da bi to zanj lahko pomenilo poslovno škodo.

10.  Naročilo in sklenitev kupoprodajne pogodbe

Ponudnik omogoča kupcu naročilo blaga:
– preko telefona na telefonsko številko 031 711 623 (telefonskemu naročilu sledi pisno potrdilo po elektronski pošti),
– po elektronski pošti majda@toaster.studio ali info@toaster.studio,
– osebno na sedežu ponudnika, ki mu sledi elektronska komunikacija,

– preko obrazca 'Pošlji povpraševanje' na spletni strani www.toaster-darila.si.

Pogodba, ki jo v zvezi z nakupom blaga preko spletne strani skleneta kupec in ponudnik, se šteje za pogodbo sklenjeno na daljavo. Pogodbo je mogoče skleniti le v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku sprejema ponudbe. S sprejemom ponudbe se potrdi naročilo. Z vstopom v pravno razmerje kupec izrecno soglaša, da sprejema splošne pogoje poslovanja podane s strani ponudnika. Za sklenitev kupoprodajne pogodbe na način ali pod pogoji, ki odstopajo o splošnih pogojev poslovanja je potrebna ločena individualno sklenjena pogodba.

Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

11.  Cene in plačilni pogoji

Edini možni način plačila, ki ga nudi ponudnik je nakazilo na bančni račun ponudnika.

Ponudnik omogoča naslednje plačilne pogoje:

- novi kupci poravnajo znesek naročila v celoti na podlagi predračuna, preden gre samo blago v izdelavo,

- pri naročilih nad 2500€ se plača po predračunu celoten znesek, če v ponudbi ni navedeno drugače,

- redni kupci ponudnika imajo (po predhodnem potrdilu ponudnika) delni odlog plačila in plačajo polovično plačilo po predračunu, ko gre blago v izdelavo, preostanek plačila pa se poravna do najkasneje 7 dni po dobavi blaga kupcu ali kot je navedeno v ponudbi oziroma na predračunu.

V primeru, da ima kupec pri ponudniku neporavnane obveznosti, je v primeru novega naročila dolžan plačati do sedaj neporavnane obveznosti in sedanje naročilo plačati v višini 100% avansa po predračunu, če ni navedeno drugače. Enako velja za kupce, ki imajo na splošno slabo plačilno disciplino, blokirane račune oziroma račune odprte zgolj v tujini, ter kupce s slabo bonitetno oceno.

Zgornja določba velja tudi za kupce, ki so že zamujali s plačilom ali neupravičeno odstopili od naročila, imeli neutemeljene reklamacije ter kakorkoli povzročali poslovno škodo ponudniku z dodatnim delom, ki ni bilo specificirano pri oddaji naročila in določeno v ponudbi.

Dejavniki, ki vplivajo na ceno v ponudbi so: količina izdelkov, število barv tiska, število pozicij tiska, število artiklov naročenih v enkratnem naročilu, način dostave, oblikovanje vizualij za tisk, dodatnih označb k izdelku ali embalaže, tehnike personalizacije, dodatne storitve oblikovanja, posebne želje naročnika in ostali dejavniki. Naročnik je s tem seznanjem in se strinja.

Kot končne cene se štejejo cene na podlagi predračuna in končne ponudbe in ne cene v informativni ponudbi, če se je le-ta naknadno spreminjala.

Kupec je seznanjen, da je ponudnik izključni lastnik izdelkov, ki so predmet nakupa, vse dokler kupec ne plača izdelkov.

12.  Izdaja računa

Ponudnik za prodajo svojega blaga kupcem izstavi račun, ki ga priloži pošiljki z blagom ali pošlje po pošti.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom oz. kot je določeno v ponudbi.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov glede podatkov o kupcu ponudnik ne upošteva.

13.  Odstop od pogodbe/naročila in vračilo artikla

Ponudba oz. prodaja preko spletne strani ponudnika je namenjena izključno podjetjem, to je pravnim ter fizičnim osebam, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost (d.o.o., d.n.o. d.d.,s.p., javnim ustanovam, zavodom), zato zanje kot kupce ne velja pravica do odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga, ne da bi bilo treba navesti razlog za tako odločitev, kot to velja za potrošnike (fizične osebe) po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Prav tako gre za personalizirane izdelke, za katere ne veljajo klasični pogoji vračila artiklov.

Kupec lahko ponudniku vrne artikel v zamenjavo le v primeru upravičene in s strani ponudnika potrjene reklamacije ter ob izpolnjenih vseh pogojih za uveljavljanje reklamacije, ki so navedeni v 14. točki. Če ti pogoji niso izpolnjeni, ponudnik ni dolžan izvesti reklamacije in nima obveznosti do kupca iz tega naslova.

Odstop od naročila ali pogodbe je mogoč do uradnega dneva oddaje naročila. Za uradni datum oddaje naročila se šteje potrjena končna ponudba in potrjene vizualije za tisk. Ko kupec potrdi vizualije za tisk, potrdi tudi izdelke in naročilo se začne izvajati s strani ponudnika. Ker gre za personalizirane izdelke, po tem datumu ni možno preklicati naročila in kupec je dolžan poravnati obveznosti iz končne ponudbe oziroma predračuna v celoti. Kupec je s tem seznanjen in se strinja.

Ponudnik je upravičen do odstopa od kupoprodajne pogodbe v 5 tednih od datuma sprejete ponudbe. Možni razlogi za odstop so: blago ni na voljo pri dobavitelju, izdelka ni mogoče izdelati, transport je prekinjen, in ostale situacije, na katere ponudnik nima vpliva.

14.  Stvarna napaka in reklamacija

Za stvarne napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Napaka je stvarna:
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana ali bi mu bila morala biti znana;
- če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
- če je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Ponudnik ne odgovarja za napake iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Šteje se, da kupcu niso mogle ostati neznane tiste napake, ki bi jih skrben človek s povprečnim znanjem in izkušenostjo človeka enakega poklica in stroke kot kupec lahko opazil pri običajnem pregledu stvari.

Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na artiklih, ki so bili potiskani ali izvezeni, v kolikor tisk ali vezenje ni bilo izvedeno pri proizvajalcih izbranih s strani ponudnika.

Ponudnik ne odgovarja za napačno izbiro velikosti artikla, na katerega je na podlagi naročila s strani kupca izvedel tisk, vezenje ali drugo vrsto dodelave ali gre za izdelke brez dodelave. Napačno izbrane velikostne številke iz strani kupca, niso razlog za reklamacijo.

Pri večjih količinah je možno pričakovati minimalne napake, zato zanje velja pričakovati do 3% dopustnih napak. Zavrnitev blaga se upošteva nad tem odstotkom.

Na morebitne napake v katalogu in možna manjša odstopanja blaga po obliki, velikosti, materialu, barvi ponudnik ne more vplivati, zato za tovrstne napake ponudnik ne odgovarja. Vse fotografije izdelkov na spletni strani in ponudbi so simbolične in služijo kot informativni prikaz. Prav tako lahko pride do razlik med isto vrsto blaga v drugem časovnem obdobju. Minimalna odstopanja v barvi blaga istega artikla v drugem časovnem obdobju so industrijski standard. Reklamacije iz tega naslova niso mogoče.

Minimalna odstopanja pri tisku niso predmet reklamacije. Kot je nedoseganje 100% pokritosti, 1% pri zamiku logotipa, 3% pri deformaciji logotipa in podobno. Pri tisku večjih ploskev, tisk ni enakomeren. Gre za odmike pri izvedbi, ki so še vedno v okviru standardov določene panoge. Ponudnik na tej podlagi ne odgovarja za očitane napake glede barv in tiska.

Lektoriranje in pravilnost teksta za tisk mora pred izvedbo naročila opraviti kupec. S potrditvijo naročila in potrditev vizualij za tisk se strinja tudi z vsebino.Ponudnik ne odgovarja za napake pri tisku iz tega naslova.

Kupec je dolžan prejeto naročilo pregledati ali jo dati v pregled v roku petih koledarskih dni od prejema blaga in o očitnih napakah obvestiti ponudnika nemudoma, vendar najkasneje v petih koledarskih dneh, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.

Če je bil pregled opravljen v navzočnosti kupca in ponudnika, mora kupec takoj sporočiti ponudniku svoje pripombe zaradi očitnih napak, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.

Če se potem, ko je kupec prevzel stvar, pokaže, da ima stvar kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej ponudnika nemudoma, vendar najkasneje v petih koledarskih dneh, šteto od dneva, ko je blago prejel ter omogočiti ponudniku, da uveljavlja reklamacijo pri dobavitelju oziroma proizvajalcu blaga v roku sedmih koledarskih dni od kupčevega prevzema blaga.

Za datum prejema blaga po pošti ali preko kurirskih dostavnih služb se šteje dan, kdaj je blago prispelo na navedeni naslov kupca in ne, ko je kupec blago uspel pogledati.

Če kupec po svoji odločitvi zamakne dan prevzema blaga za več kot sedem koledarskih dni od datuma dostave, ki ga je ponudnik javil kupcu, izgubi pravico za veljavljanje reklamacije.  

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku, kot je navedeno zgoraj po elektronski pošti na naslov majda@toaster.studio in info@toaster.studio. Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako, podati število artiklov z napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.

Predmet reklamacije so lahko le izdelki z napako in ne celotno naročilo. V tem primeru kupec poravna del računa, ki se nanaša na izdelke brez napake do roka zapadlosti, če ni dogovorjeno drugače.

Ponudnik mora reklamacijo potrditi in odobriti zamenjavo artiklov.

Ponudnik ni dolžan sprejeti artiklov z napako, če kupec ni vložil uradne reklamacije.

Ponudniku se mora omogočiti pregled blaga z napako. V roku 8 delovnih dni od prejema prijave stvarne napake kontaktira kupca bodisi na kupčev telefon ali po elektronski pošti, da se dogovorita o načinu pregleda blaga, glede katerega kupec uveljavlja svojo pravico iz naslova stvarnih napak. Po pregledu blaga in pridobljenih fotografijah izdelkov z napako, ponudnik kontaktira dobavitelja oziroma proizvajalca. Ta mora reklamacijo potrditi in se strinjati z zamenjavo artiklov. Za elektronske izdelke in uveljavljanja skritih napak je potrebno izdelke z napako poslati dobavitelju, da jih pregleda, se strinja z uveljavljanjem garancije in potrdi zamenjavo artiklov.

Po prejetem odgovoru iz strani dobavitelja, ponudnik kupcu predlaga rešitev v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Dogovorita se za izpolnitev pogodbe (ponudnik napako odpravi ali mu izroči drugo blago brez napake) ali znižanje kupnine, v kolikor je to mogoče. Kupec ne more postavljati svojih pogojev pri reševanju reklamacije.

Od trenutka, ko je blago predano kurirju dostavne službe, za poškodbe, izgubo blaga in ostale napake ponudnik ne odgovarja. Obveznost kupca je, da v prisotnosti kurirja pregleda in prešteje pošiljko. Če opazi poškodbe paketa ali izgubljene artikle, napako fotografira in popiše v prisotnosti kurirja ter pridobi kurirjev podpis. Napiše uro popisa in vse skupaj pošlje v Center za reševanje reklamacij posamezne dostavne službe.

V primeru vložitve pritožbe v zvezi z blagom, ki ni pomankljivo ali ni predmet reklamacije, bodo kupcu zaračunani stroški, ki so nastali ponudniku v zvezi s pritožbo.

15.  Garancija na elektronske izdelke

Vso blago je vključeno v garancijo kakovosti, ki jo jamči proizvajalec. Rok veljavnosti garancije za medije USB flash je 24 mesecev, za ostale elektronske izdelke pa 12 mesecev. Za datum, od katerega začne teči garancijski rok se šteje dan, ko so bile potrjene vizualije za tisk in je ponudnik opravil naročilo pri dobavitelju.

Vse morebitne poškodbe blaga, ki bi nastale zato, ker bi kupec blago uporabljal na način, ki ni skladen z namembnostjo blaga, niso podlaga za garancijski zahtevek.

Vse pravice iz garancije ugasnejo v naslednjih primerih:

- poseganje v integrirano programsko opremo,

- če stranka blago podvrže nadaljnji obdelavi (na primer tisku ali graviranju),

- nepravilno shranjevanje,

- nepravila uporaba naprave.

Če stranka blago proda (ali ga odtuji z drugim zakonitim namenom) naslednjemu prejemniku, ima to za posledico izgubo garancije zaradi odsotnosti blaga.

Reklamacija elektronskih naprav in uveljavljanje garancije ne velja, če ponudnik ugotovi, da je napaka nastala zaradi napačnega shranjevanja izdelkov, izpostavljenosti soncu, vodi in vlagi, nepravilni uporabi izdelka in ostalih napakah, povezanih z nepravilnim rokovanjem z izdelkom. Obveznost kupca in prejemnika darila je, da prebere priložena navodila in jih upošteva. Za nepravilne rabe elektronskih naprav in nepravilno shranjevanje, ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Če kupec ponudniku javi napako v štirih dneh po dostavi elektronskih izdelkov na izbrani naslov, so stroški pošiljanja blaga nazaj k ponudniku na strani ponudnika. Ko je ta rok potekel in je napaka javljena kasneje, stroške pošiljanja nosi kupec.

Ob uveljavljanju garancije na elektronske izdelke znotraj garancijskega roka 1 leta, se vse nedelujoče izdelke pošljena enkrat in se v času trajanja garancije ne pošilja vsakega posebej. Tako si kupec zagotovi minimalne stroške pošiljanja blaga do dobavitelja in nazaj v času po preteku obdobja za reklamacije. Vsi dobavitelji in proizvajalci ponudnika so locirani v državah EU ali tretjih državah.

16.  Omejitev odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, dobavljivost in dobavni roki spreminjajo in ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V tem primeru, bo ponudnik kupca pravočasno obvestil.

Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja.

Odgovornost ponudnika v zvezi s sklepanjem in izvrševanjem posameznega naročila je omejena na znesek naročila, določen v ponudbi oziroma na predračunu.

17.  Zaupnost informacij

V času sodelovanja kupec pridobi dostop do zaupnih informacij ponudnika, ki imajo lahko poslovno, ekonomsko ali z ugledom povezano vrednost za ponudnika. Njihovo razkritje tretjim osebam pa bi lahko ponudnika izpostavilo izgubam. To so npr. informacije o cenah, pogoji sklenjenih pogodb, pravne, finančne, ekonomske, komercialne, tehnične,trženjske ali organizacijske informacije v zvezi s ponudnikom. Kupec jih mora varovati kot strogo zaupne in jih ne sme uporabljati za kakršen koli drug namen kot za namene, povezane s sklenitvijo in izvrševanjem kupoprodajne pogodbe.

Kupec izvajalcu daje soglasje, da objavi opravljene projekte, vključno z logotipom podjetja, v referencah na svoji spletni strani in drugih marketinških materialih.

18.  Avtorske pravice

Vsebina spletne stranina naslovu www.toaster-darila.si, vključno s podatki, opisi izdelkov, grafično podobo, teksti, konceptom, tehnologijo, slikami izdelkov ter ostalimi nenaštetimi elementi so last podjetja Toaster Studio d.o.o., Ježkova ulica 3, 1000 Ljubljana, ter zaščiteni z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in drugimi predpisi avtorskega prava in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja Toaster studia d.o.o.

19.  Pritožbe in spori

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže na telefonsko številko 031 711 623 ali preko elektronske pošte majda@toaster.studio in info@toaster.studio. Po predhodnem dogovoru v prostorih studia v Tehnološkem parku Brdo.

Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno in na miren način. V kolikor sporazumna rešitev spora med ponudnikom in kupcem ni mogoča, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvajalec si pridružuje pravico do enostranskih sprememb SPP.