Trajnostna Poslovna Darila

Trajnostno oblikovanje išče načine, kako zmanjšati negativne vplive na okolje in izboljšati naša življenja.
Osnovna načela trajnostnega oblikovanja so zmanjševanje porabe neobnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov in ustvarjanje zdravega in reproduktivnega okolja. Spodbuja se holističen oblikovalski proces, ki upošteva principe trajnostnega oblikovanja čez celoten življenjski cikel izdelka. To je od razvoj izdelka preko produkcije in uporabe ter čas po uporabi.
Trajnost lahko z poslovnimi in promocijskimi darili komuniciramo na več načinov, odvisno od vaše poslovne strategije in področja delovanja. V tekstilni industriji podjetja zmanjšujejo poraba vode ali pa jo ponovno uporabijo, saj proizvodnja in barvanje tekstila zahtevajo ogromne količine vode. Trajnostna so tudi ekološka poslovna darila, ki so reciklirana, nadgrajena ali proizvedena z nič odpadka. Obremenilen vpliv na okolje pa najlažje zmanjšamo z izbiro izdelkov, ki so biorazgradljivi in se samostojno najhitreje razgradijo. Naravni materiali ne obremenjujejo narave pri razkrajanju in ne puščajo strupenih snovi v naše okolje.
V našem katalogu vam ponujamo različne in vedno nove izdelke, ki upoštevajo principe trajnosti.
Strategijo pri izboru trajnostnih in ekoloških poslovnih daril prilagodimo posameznemu naročniku in njegovi ciljni skupini. Nekaj več o trajnostnih - eko poslovnih darilih in materialih, si lahko priberite na našem blogu.