Finančna sredstva EU za izdelavo konfiguratorja

Pridobili smo sredstva za izdelavo konfiguratorja promocijskih daril. Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naziv operacije: Izdelava konfiguratorja na spletni strani

Kratek opis: V skladu s strategijo internacionalizacije naše ponudbe bomo izdelali konfigurator za promocijska darila, ki bo omogočal kupcu, da si vizualno izdela darilo po lastnih željah. Konfigurator bo omogočal vzporeden prikaz cene, glede na izbrane elemente izdelka in oddajo povpraševanja s temi elementi, ki bodo hkrati sestavni del predračuna. Naročniku bo tudi omogočal prenos predloge za napredno oblikovanje in nalaganje izdelane predloge ali logotipa. Cilj konfiguratorja je hitreje spodbuditi kupca h nakupu in skrajšanje postopka izdelave daril. Obenem konfigurator naročniku predstavi številne načine kostumizacije izdelka.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.