Promocija zdravja na delovnem mestu - primeri dobre prakse

Vsako podjetje mora izdelati Načrt promocije zdravja na delovnem mestu na podlagi Ocene tveganja, ki jo izdelajo strokovnjaki. Pogledali smo primere dobrih in nagrajenih poslovnih praks na tem področju.

Največji poudarek podjetja namenjajo naslednjim področjem:

  • ergonomsko oblikovano delovno mesto
  • zdrava prehrana in zadostna količina popite vode
  • obvladanje stresa, preko sproščanja in pravilnega dihanja
  • krajše športne aktivnosti na delovnem mestu in spodbujanje redne vadbe v prostem času
  • motiviranje zaposlenih in spodbujanje sodelovanja preko izobraževanj, pogovorov in team buildingov

Promocija_zdravja_na_delovnem_mestu
Zdrava malica največkrat vključuje sveže in suho sadje, zelenjavo, oreščke

V podjetju Iolar d.o.o. zaposleni opravljajo predvsem sedeče delo, zato so dali poudarek ergonomskim stolom, enkrat tedensko pa organizirajo tudi jutranji pilates in masažo. Spodbujajo uporabo službenega kolesa namesto vožje z avtom in nudijo redno sproščanje v posebni sobi. V podjetju so opazili, da se je zmanjšalo število bolniških odsotnosti in povečala produktivnost zaposlenih.

Podjetje First d.o.o. se je Promocije zdravja na delovnem mestu lotilo na treh področjih: preprečevanje in obvladovanje stresa, skrb za zdravje na delovnem mestu in zdrave medsebojne odnose. Skrbijo za kakovostno hrano, sezonsko sadje in zelenjavo. Za pitje zadostne količine vode so kupili posebne stekleničke za vodo, ki so hkrati promocijska darila. Delovna mesta so ergonomsko opremljena. Spodbujajo gibanje v prostem času in organizirajo letne dejavnosti za sodelovanje, povezovanje in krepitev timskega duha.

steklenicka_za_vodo
Pametni opomnik Ulla vas prijazno opomni na pitje vode, ko ste preveč zaposleni in na to pozabite

V Javnem Holdingu Ljubljana zaposlenim nudijo zdravo malico, preventivne zdravstvene preglede ter gibalne in športne aktivnosti med delovnim časom (sporoščanje, pravilno dihanje in joga). Zaposlene spodbujajo k športnim dejavnostim tudi zunaj delovnega časa (na maratonu). Skrbijo za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in imajo certifikat Družini prijazno podjetje.

Podjetje GRS d.o.o. je oblikovalo ergonomska delovna mesta. Pozorni so na ustrezno svetlobo in kakovost zraka z rednim prezračevanjem in sobnimi rastlinami. Zaposleni imajo vsak dan čas za zdravo malico. Za motivacijo, rast in razvoj zaposlenih pa skrbijo preko izobraževanja. Zaposlenim omogočajo tudi delo od doma.

Povzeto po: mavricazdravja.gzs.si/vsebina/Mavri%C4%8Dni-pokal-zdravja/Primeri-dobrih-praks-promocije-zdravja

No items found.
No items found.